home
close
avatarbadge

Phương Hồ

Hồ sơ chuyên gia

Tôi tốt nghiệp trường Đại học Tài chính – Marketing (2018) với chuyên ngành Marketing. Tôi thích nghe nhạc, đọc sách, xem phim và rất nhiều sở thích khác nữa. Nhưng đam mê lớn nhất trong tôi vẫn là viết và làm việc giúp ích cho cộng đồng. Sau khi tham gia rất nhiều hoạt động công ích cũng như tích lũy kinh nghiệm viết lách thông qua nghiên cứu khoa học, quảng cáo, thuyết trình và hoạt động câu lạc bộ tại trường đại học, tôi muốn phát triển nhiều hơn về kỹ năng của mình, đồng thời, tôi muốn tác động đến cộng đồng theo chiều hướng tích cực và rộng rãi hơn. Có thể nhắc đến phát triển cộng đồng, bạn sẽ nghĩ đó là phải phát triển kinh tế, văn hóa,… nhưng tôi cho rằng, cốt yếu cơ bản nhất chính là sức khỏe. Với nhu cầu quan tâm sức khỏe nhiều hơn, kết hợp với kỹ năng và đam mê của mình, từ tháng 11/2017 tôi đã bắt đầu làm việc tại Hello Bacsi, cố gắng và nỗ lực hết mình để đem những thông tin sức khỏe hữu ích, đáng tin cậy đến cho mọi người.